Rozsaczanie deszczowki w domu jednorodzinnym przekroj
Zbiorniki na deszczówkę

Rozsączanie deszczówki – zasada działania oraz sposób montażu

Rozsączanie deszczówki

Pogoda w Polsce staje się z roku na rok coraz bardziej nieprzewidywalna. Opady deszczówki są nieregularne: czasami nie ma wody przez wiele dni, a niekiedy jednego dnia deszczówki potrafi spaść taka ilość jak w przeciągu 1/3 całego roku. Jeden i drugi przypadek nie jest dobrym zjawiskiem. W tym artykule zajmiemy się przypadkiem nadmiernego gromadzenia wody opadowej, który szczególnie w 2021 stał się dużym wyzwaniem, ze względu na bardzo obfite, chwilowe opady. O wydajnym systemie rozsączania deszczówki warto pomyśleć już w fazie początkowej budowy inwestycji. Wiąże się to z odpowiednim doborem i aspektami prawnymi rozsączania deszczówki. Poniższy artykuł ma na celu przedstawić sposoby działania nowoczesnych systemów rozsączania deszczówki, pokazać jakie komponenty powinien zawierać oraz przedstawić podstawowe zasady jego montażu.
Tunele rozsączajace Graf 300l z deklem zamykającym
Skrzynka rozsączająca 300l
Studnia chłonna igloo 900l
Studnia chłonna Igloo 900l

Aspekty prawne rozsączania deszczówki

Zagospodarowanie wód opadowych posiada wiele aspektów, m.in. techniczny, ekonomiczny i ekologiczny. Rodzi to wzrost zainteresowania nowymi i alternatywnymi rozwiązaniami w stosunku do tradycyjnych metod. Alternatywnemu zagospodarowaniu wód opadowych sprzyjają aktualne przepisy prawne, które mimo kontrowersji, regulują odprowadzanie wody deszczowej z posesji – do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, specjalnych zbiorników bądź rowu melioracyjnego (Dz.U. 2019 poz. 1065). Ponadto, przepisy mówiące o wodzie opadowej znajdziemy w Prawie Wodnym (Dz. U. 2017 poz. 1566), gdzie wody opadowe lub roztopowe, rozumie się jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych, a nie ścieki. W wyniku czego ich odprowadzane poza teren własnej działki wymaga otrzymania pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym, najlepszym sposobem zagospodarowania wód opadowych dla właścicieli działek staje się ich wprowadzenie do gruntu, tak zwane rozsączanie deszczówki. Proces ten musi być prowadzony w przemyślany i bezpieczny sposób, aby nie stworzyć zagrożeń dla zabudowy i zasobów wód podziemnych. Znanymi i sprawdzonymi sposobami są układy drenarskie oraz skrzynki rozsączające.
Tunele rosączające Graf 300l schemat działania
Przenikanie wody opadowej w skrzynkach rozsączających

Czym są skrzynki rozsączające?

Skrzynki rozsączające to nowocześniejsza wersja tradycyjnego drenażu rozsączającego deszczówkę oraz odpowiedź na murowane i betonowe studnie chłonne. Konstrukcja skrzynki w kształcie prostopadłościanu wykonanej z tworzyw sztucznych (o dużej wytrzymałości), opiera się na ażurowej ramie, na którą nakładana jest warstwa izolacyjna – geowłóknina, która uniemożliwia przedostawanie do wnętrza materiału z podłoża. Geowłóknina jest przepuszczalna dla wody, lecz nieprzepuszczalna dla gleby i korzeni, co zapobiega zamulaniu systemu. Odpowiednia budowa ścian pozwala uzyskać dużą powierzchnię kontaktu zgromadzonej wody z podłożem. Aby jeszcze zwiększyć zdolność retencyjną systemu można zastosować zestaw skrzynek – układ szeregowy bądź blokowy, w jednej lub kilku warstwach.

Sposób montaż układu rozsączania deszczówki
Sposoby montażu tuneli rosączających - szeregowy lub równoległy

Bardzo dużą zaletą skrzynek rozsączających jest możliwość ich posadowienia na terenach zielonych (ogrody), lub terenach o obciążeniach dynamicznych (ruch samochodowy). Oprócz najprostszych skrzynek drenażowych mający za zadanie rozprowadzić wodę deszczową w gruncie, możemy wyróżnić bardziej zaawansowane systemu rozsączania:

 • skrzynki retencyjno-rozsączające
 • skrzynki rozsączające dla oczyszczalni

W pierwszym systemie rozsączania zebrana woda trafia najpierw do zbiornika retencyjnego, który umożliwia gromadzenie deszczówki i jej powtórne wykorzystanie w okresie bezdeszczowym (do podlewania ogrodu, zasilania toalet, mycia samochodu), a po jego przelaniu do skrzynek drenażowych. W drugim systemie skrzynki chłonne służą do rozsączania wody po procesie oczyszczania przez przydomową oczyszczalnie.

Układ rozsączania deszczówki z podziemnym zbiornikiem na deszczówkę
System rozsączania deszczówki wraz z podziemnym zbiornikiem na deszczówkę

Z czego powinien się składać drenaż rozsączający deszczówkę oraz jego zasada działania

Skrzynki rozsączające umieszczone pod ziemią pozwalają na zebranie nadmiaru wody deszczowej z dachów, tarasów i powierzchni utwardzonych, a następnie stopniowym rozprowadzeniu jej w otaczającym gruncie. Istnieją dwa najczęściej spotykane systemy rozsączania deszczówki w gruncie: podstawowy, który umożliwia tylko rozsączanie wody deszczowej oraz system retencyjno-rozsączający z podziemnych zbiornikiem na deszczówkę, który pozwala dodatkowo zgromadzić część wody opadowej do późniejszego wykorzystania.

Poniżej znajduje się lista produktów potrzebnych do stworzenia obu wymienionych systemów.

1.  Podstawowy system rozsączania deszczówki:

 • podziemny filtr do deszczówki
 • zestaw skrzynek rozsączających
 • geowłóknina
 • wywiewka
 • rury pcv
 • przepuszczalny materiał zasypowy taki jak piasek lub żwir
Gotowy zestaw do rozsączania deszczówki 8 tunele
Gotowy zestaw do rozsączania deszczówki

Zasada działania: woda zbierana jest systemem rynnowym i doprowadzana jest zbiorczo do studzienki osadnikowej wyposażonej w specjalny filtr do deszczówki. Zamiast jednego filtra można zastosować filtr osadnikowy montowany osobno do każdej rury spustowej. Podziemny filtr do deszczówki lub zestaw filtrów osadnikowych pozwalają zatrzymać większość zanieczyszczeń organicznych, takich jak gałęzie, czy liście, które spływają z dachu rurą spustową. Gdyby filtra nie było układ rozsączający mógłby ulec zamuleniu. Po przefiltrowaniu woda transportowana jest systemu skrzynek rozsączających, gdzie powoli wchłania się w głąb gleby.

Podstawowy system rozsączania deszczówki z podziemnym filtrem do deszczówki
Podstawowy system rozsączania deszczówki w gruncie
Osadnik rynnowy na deszczówkę firmy Marley
Osadnik z filtrem do rur spustowych
Podziemny filtr do deszczówki OPTI
Podziemny filtry do deszczówki OPTI do 200m2 powierzchni dachu
Podziemny filtr do deszczówki Filtr maxi wizualizacja
Filtr do deszczówki Maxi do 350m2 powierzchni dachu
Podziemny filtr na deszczówkę Maxi plus
Filtr do deszczówki Maxi Plus do 500m2 powierzchni dachu
2. System retencyjno-rozsączający:
 • takie same materiały jak w przypadku podstawowego systemu rozsączania
 • zbiornik retencyjny wraz z osprzętem pozwalającym wykorzystać zebraną wodę deszczową
 • podziemny filtr do deszczówki można zastąpić filtrem koszowym umiejscowionym w zbiorniku retencyjnym
Zasada działania: deszczówka spływa rurami spustowymi i transportowana jest zbiorczo do podziemnego filtra na deszczówkę lub trafia do filtra koszowego umieszczonego bezpośrednio w zbiorniku. Podziemny pojemnik jest magazynem wody deszczowej. Dopiero bo jego przepełnieniu woda spływa do układu rozsączania. System ten pozwala wykorzystać deszczówkę w okresie braku opadów. Więcej o wykorzystaniu wody opadowej można przeczytać w naszym artykule o systemach zagospodarowania wody deszczowej w domach jednorodzinnych. Tylko woda, która nie zmieściła się w zbiorniku trafia do systemu rozsączania deszczówki.
Układ rozsączania deszczówki z podziemnym zbiornikiem na deszczówkę
Układ rozsączania montowany po zbiorniku retencyjnym

Projektowanie systemu rozsączania deszczówki w gruncie

Dla sprawnego działania i pełnego wykorzystania możliwości skrzynek, przy projektowaniu systemu należy uwzględnić indywidualne wymagania miejsca instalacji, biorąc pod uwagę kilka czynników:
 • częstotliwość, intensywność i czas trwania opadów
 • wielkość odwadnianej powierzchni
 • współczynnik filtracji gruntu
 • obciążenia dynamiczne i statyczne
Dodatkowo, należy zlokalizować instalacje w odpowiedniej odległości od budynków, granicy działki, drzewostanu, rurociągów gazowych i wodociągowych, kabli elektrycznych oraz telekomunikacyjnych. Ponadto, dla optymalnego rozsączania deszczówki, dolna powierzchnia skrzynek powinna znajdować się minimalnie metr poniżej poziomu wody gruntowej. O darmowy dobór systemu rozsączania deszczówki można poprosić w naszym dziale technicznym, który chętnie dobierze dla każdego dopasowane rozwiązanie. Najlepiej jest z nami porozmawiać telefonicznie lub opisać szczegółowo mailowo jakim wyzwaniem mamy się zająć.

Montaż skrzynek rozsączających

Montaż skrzynek rozsączających na posesji jest prosty i nie wymaga użycia ciężkiego sprzętu. Podczas prac wykonywany jest wykop, średnio 40 cm większy niż zaprojektowany układ. Na dno wykopu układamy około 10 centymetrową warstwę piasku lub żwiru. Po wypoziomowaniu na dno układa się skrzynki rozsączające. Rury doprowadzające wodę podłączane są z boku skrzynki w wyznaczonych miejscach. Do skrzynek można zamontować rury pcv o różnych średnicach w zależności od obciążenia układu. Całość układu przykrywa się geowłókniną, która zabezpiecza układ przed zamuleniem. Całość zostaje następnie obsypana żwirem o granulacji 2-5cm i zasypana. Poniżej pokazane są zdjęcia z montaż prostego układu rozsączania deszczówki w układzie szeregowy.

Jeśli jesteś zainteresowany branżą montażu skrzynek rozsączających, sprawdź oferty pracy w Poznaniu pod linkiem: https://pl.jooble.org/praca/Pozna%C5%84

Montaż systemu rozsączania deszczówki
Skrzynki rozsączające ułożone na wyrównanej warstwie żwiru
Montaż systemu rozsączania deszczówki przykrycie żwirem
System rozsączania deszczówki gotowy do zasypania

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *