System zagospodarowania wody deszczowej w domu jednorodzinnym

System zagospodarowania wody deszczowej w domu jednorodzinnym

W czasach zmian klimatycznych każda kropla wody jest niezwykle cenna. Działając lokalnie można włączyć się w globalną ideę racjonalnego gospodarowania tą życiodajną substancją. Jak to zrobić? Jednym z możliwych rozwiązań jest system zbierania wody deszczowej w domach jednorodzinnych. Zmagazynowana woda może być wykorzystywana na różne sposoby zarówno w gospodarstwie domowym, jak również w jego otoczeniu. Korzystając z systemu zagospodarowania wody deszczowej w domu jednorodzinnym przyczyniamy się do poprawy lokalnego bilansu wody i pozytywnie wpływamy na lokalny mikroklimat.

Mała retencja

Zadbany przydomowy ogród z zieloną trawą jest pewnie marzeniem wszystkich posiadaczy domów jednorodzinnych. Jeżeli chcielibyśmy korzystać z wody doprowadzonej do naszej posesji wodociągiem, koszt jej użycia mógłby stanowić dla części osób ograniczenie. Rozwiązaniem tego problemu jest magazynowana w specjalnych zbiornikach retencyjnych do gromadzenia wody deszczowej. Niekiedy trudno jest jednak wygospodarować odpowiednią ilość czasu, która pozwoliłaby samodzielnie zaangażować się w regularne podlewanie otoczenia domu. Sam system zbierania wody deszczowej może już więc nie wystarczyć. W takim przypadku warto zwrócić uwagę na wykorzystanie automatycznego zarządzania wodą. Odpowiednio zaprojektowany system zmniejszy nasze codzienne obowiązki związane z pielęgnacją przydomowej działki oraz przyniesie oczekiwany przez nas efekt w zakresie utrzymania ogrodu.

Wykorzystanie wody deszczowej dla domu i ogrodu
Możliwości zastosowania deszczówki w domu i ogrodzie

Jak to działa?

Podstawę systemu zbierania wody deszczowej stanowi zbiornik na wodę, którego parametry pozwolą maksymalnie efektywnie wykorzystać zgromadzoną ciecz. Jego wybór musi być racjonalny – zbyt mały zbiornik może okazać się niewystarczający do osiągnięcia założonych celów. Z drugiej strony zbyt duży zbiornik może w konsekwencji skutkować obniżeniem jakości długo retencjonowanej wody. Decyzja o wyborze konkretnego zbiornika jest zawsze indywidualnie dostosowana do warunków przyrodniczych związanych z wielkością opadów oraz do powierzchni, na której woda ma być rozprowadzana. Obecnie dostępne są zbiorniki o pojemności od 1500 l do 50 000 l. Pomocą w oszacowaniu, jaki zbiornik jest dla nas najbardziej odpowiedni może być obliczenie tzw. uzysku wody – ilości wody jaka jest możliwa do zgromadzenia, wynikająca z wielkości opadów, powierzchni z jakiej będą one zebrane, pokrycia dachu oraz sprawności filtra.

Uzysk wody: V = H * A * s * f [l], gdzie
H – wysokość opadu [m2] A – powierzchnia dachu w rzucie poziomym [m2] s – współczynnik spływu
f – sprawność filtra

Przyjmuje się, że przeciętne zużycie wody na ogródku przydomowym lub działce rekreacyjnej wynosi ok. 2,5 l/m2. Przy wyborze pojemności zbiornika na deszczówkę należy również wziąć pod uwagę rodzaj gleby, na która będzie ona później rozsączania. Przyjmuje się, że 10 centymetrowa warstwa gleby piaszczystej, mająca małą pojemność wodną, może utrzymać ok. 5-7 l/m2. Dla gleby ciężkiej będzie to z kolei wartość między 12 a 15 l/m2. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wymagania poszczególnych roślin.

Zestaw standard zbiornik na deszczókę Ecoline 5500L podziemny z akcesoriami
Zestaw ogrodowy Ecoline II 1700-5500l
Zbiornik na deszczówkę 7600l zestaw z pompą pokrywą rura wznoszaca i filtrem
Zestaw ogrodowy Blueline II 2600-10000l
Zestaw zbiornik na deszczówkę podziemny F-LINE 5000l z pompą i akcesoriami
Zestaw ogrodowy F-Line 1500-7500l

Każdy zbiornik na wodę zawiera w sobie tzw. przelew awaryjny, który odpowiada za odprowadzenie nadmiaru wody w głąb gruntu, po maksymalnym wypełnieniu zbiornika. W przypadku niedoboru wody deszczowej istnieje możliwość zapewnienia stałego dopływu wody poprzez jej dopompowanie do zbiornika ze studni lub z sieci wodociągowej. Urządzenie, które odpowiada za sterowania dopływem wody wodociągowej nazywa się centralą deszczową.

Zbiornik podziemny wyposażony w uspokojony wlew, syfon przelewowy i pływający pobór wody
Zbiornik podziemny wyposażony w uspokojony wlew, syfon przelewowy i pływający pobór wody
Inwestując w podziemny zbiornik na deszczówkę można zaoszczędzić na podlewaniu oraz posiadać własne, niezależne źródło wody. Jednak często jest to dosyć duży wydatek finansowy, który zwraca się po latach. Polska jest jednym z krajów o najmniejszej retencji wody przypadającej na jednego mieszkańca, dlatego coraz częściej słyszy się o państwowych dofinansowaniach na małą retencję. Wiele miast posiada już takie dofinansowania i z roku na rok są one systematycznie zwiększane.

Formularz doboru systemu zagospodarowania wody deszczowej

Firma Waterspec zajmuje się doborem rozwiązań zagospodarowania wody deszczowej dla domu i ogrodu. Pozwól naszym specjalistom dobrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie. W poniższym formularzu znajdują się wszystkie informacje, które pomogą nam w doborze spersonalizowanego systemu zagospodarowania wody deszczowej. Wypełnione formularze można przesyłać na adres info@waterspec.pl.

Filtrowanie deszczówki

System zagospodarowania wody deszczowej powinien być również wyposażony w odpowiedni filtr gwarantujący właściwą jakość wody. Pozwoli on oczyścić ciecz z zanieczyszczeń stałych, np. niepożądanych gałązek, liści i innych nietypowych zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na retencjonowaną wodę. Urządzenia te mogą być umieszczane zarówno przed zbiornikiem (filtry zewnętrzne) jak również w zbiorniku (filtry wewnętrzne). Filtry można montować bezpośrednio przy rynnach (tzw. rozwiązanie podrynnowe) lub jeden zbiorczo, przy zbiorniku. Dodatkowo wyróżnia się filtry zbierające (koszowe, w których osadzają się zanieczyszczenia) i przepływowe (odprowadzają zanieczyszczenia bezpośrednio do kanalizacji lub rowu).
Filtr podziemny MAXI
Filtr przepływowy maxi umieszczany przed zbiornikiem podziemnym
Filtr koszowy do 350m2
Filtr koszowy umieszczany w zbiorniku podziemnym
Istotnym elementem każdego systemu zagospodarowania wody deszczowej jest pompa. Wyróżnia się pompy lokalizowane na powierzchni (nawierzchniowe) lub w zbiorniku z wodą (zanurzeniowo-ciśnieniowe). Najlepszym rozwiązaniem są pompy zatapialne, które zasysają wodę bezpośrednio ze zbiornika. Silnik wraz z pompą umieszcza się poniżej lustra wody. Dzięki specjalnej obudowie jest ona odporna na korozję. Na sposób wykorzystania urządzenia będzie wpływała jego moc i wydajność, która pozwoli nam określić tzw. punkt pracy, zawierający się między minimalną a maksymalną wydajnością.
POMPA TOP MULTI-EVOTECH 3
Pompa TOP Multi Tech II stosowana w podstawowych zestawach ogrodowych
Pompa Multi X
Wydajna pompa Multi X stosowana w zestawach ogrodowych do automatycznego podlewania ogrodu

Nawadnianie ogrodu

System zbierania wody deszczowej przynosi wymierne oszczędności dla domowego budżetu. Jeszcze więcej jesteśmy jednak w stanie zaoszczędzić rezygnując z samodzielnego podlewania ogrodu wężem na rzecz automatycznego nawadniania. Rozwiązanie to pozwoli jeszcze bardziej racjonalnie gospodarować wodą poprzez 30% mniejsze jej zużycie niż w przypadku klasycznego podlewania. Projektowania automatycznego nawadniania ogrodu najlepiej jest zorganizować na niezagospodarowanym jeszcze terenie. Wskazany jest podział obszaru na działające naprzemienne sekcje, w których sposób podlewania dostosowany jest do występujących tam roślin. W każdym z nich można zastosować odmienne elementy dozujące wodę. W trawnikach najlepiej sprawdzą się statyczne, obrotowe lub wahadłowe zraszacze, montowane tuż pod ziemią. Co ważne, nie utrudniają one wykonywania innych prac w ogrodzie, np. koszenia. W innych miejscach mogą to być łatwe do zdemontowania mikrozraszacze, sztywne rury perforowane. Każdorazowo należy dostosować system do rodzaju gleby, roślinności i oczekiwanego ciśnienia wody, a także odpowiednio rozplanować lokalizację poszczególnych elementów nawadniania, uwzględniając zasięg każdego z nich.
System automatycznego podlewania zraszacz
System automatycznego podlewania w ogrodzie
Alternatywnym lub uzupełniającym rozwiązaniem mogą być elementy służące rozsączaniu wody deszczowej w gruncie. Jest to jeden z najprostszych sposobów wykorzystania deszczówki, który umożliwia zatrzymania opadu w miejscu jego występowania oraz odbudowanie zapasów wód podziemnych. Urządzeniami wykorzystywanymi w tym celu są rury drenarskie, skrzynki, tunele rozsączające oraz studnie chłonne. Rozprowadzana w ten sposób woda jest równomiernie dostarczana do gruntu. Przy projektowaniu tego typu rozwiązań należy wziąć pod uwagę powierzchnię dachu, z którego gromadzona będzie woda, przepuszczalność gruntu (współczynnik filtracji), natężenie opadów oraz ich wielkość.
rozsączanie deszczówki w glebie
Rozsączanie deszczówki w gruncie
Tunel rozsączający Drain 624
Tunel rozsączający DrainTunel 624l
Studnia chłonna Igloo
Studnia chłonna igloo 900l

Deszczówka w domu

Oprócz pielęgnacji ogrodu woda deszczowa wykorzystywana może być również w gospodarstwie domowym. Efektywne jej zarządzanie jest możliwe dzięki systemom domowym lub domowo-ogrodowym. Zmagazynowana woda znajduje swoje zastosowanie w zasilaniu spłuczek, pisuarów, a także pralek. Można ją również używać w celach gospodarczych wokół domu, m.in. do mycia samochodu. W ramach systemów domowych można wyróżnić kilka ich rodzajów. Jako kryterium podziału stosować można:

  • materiał, kształt i wielkość zbiornika,
  • zastosowany rodzaj filtracji (filtry przepływowe lub zbierające),
  • lokalizacja filtra (wewnętrzne lub zewnętrzne),
  • kierunek odprowadzania nadmiaru deszczówki,
  • rodzaj i lokalizacja systemu pompowego,
  • rodzaj zastosowanego systemu uzupełniania systemu wodą wodociągową w okresach braku opadów.
System domowo-ogrodowy wyposażony w centralę deszczową
System zagospodarowania wody deszczowej wykorzystujący centralę deszczową
Aby w gospodarstwie domowym zrealizować wyżej wymienione cele woda musi zostać wypompowana ze zbiornika podziemnego i pod ciśnieniem wprowadzona do instalacji wewnętrznej. W tym celu obiekt musi posiadać tzw. instalację dualną. Do spłuczek i pisuarów w WC, pralni, kotłowni oraz na przybory na zewnątrz budynku poprowadzona musi być osobna instalacja rurowa. Właściwe wykorzystanie wody deszczowej dla domu i ogrodu zapewni centrala deszczowa – urządzenie zainstalowane w budynku (np. w kotłowni, garażu). W momencie braku deszczówki centralna automatycznie przełącza się na wodę z wodociągów, co zapewnia ciągłość dostawy. Alternatywą jest zastosowanie pompy ciśnieniowej zanurzonej w zbiorniku i urządzenia do automatycznego dopełniania zbiornika podziemnego wodą wodociągową.

Aspekty prawne

Zagospodarowanie wody deszczowej w domu jednorodzinnym podporządkowane jest regulacjom prawnym. System zbierania wody deszczowej musi być posadowiony w bezpiecznej odległości od innych obiektów i od granicy działki. W zakresie aktów prawnych podstawę stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Korzystanie z deszczówki nie może obniżać pogorszenia stanu ekologicznego wód i pobliskich ekosystemów. Należy również zwrócić uwagę na wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.” (Dz.U. Nr 75, poz 690).

All search results
Kopiowanie tekstu jest zabronione