Program Złap deszcz dofinansowania na zbiorniki na deszczówkę, aż do 5 tysięcy złotych

Dofinansowania na zbiorniki na deszczówkę. Możliwe aż 5 tys. zł dotacji dzięki programowi "moja woda" i "Złap deszcz".

Program obejmuje zbiorniki podziemne, naziemne i dekoracyjne.

W Polsce zaczyna brakować wody. Nasze zasoby wodne są bardzo małe w porównaniu z naszymi sąsiadami z Europy. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada średnio rocznie 1600m3 wody w retencji. Jest to trzy krotnie mniej niż średnia dla Europy – 4500m3/rok. Wiedząc, że sytuacja retencji wody nie jest za ciekawa w Polsce, część miast już w 2017-2019 roku rozpoczęła lokalne programy dofinansować obejmujących produkty pomagające zatrzymać wodę opadową. Niestety programy te obejmowały tylko mieszkańców tych obszarów. W 2020 roku powstał ogólnopolski program “Moja Woda”, z którego może skorzystać każdy obywatel naszego kraju. Jest to duży krok w kierunku poprawy obecnej sytuacji retencji wody w Polsce. W poniższym artykule przedstawione zostaną szczegóły dotyczące ogólnopolskiego programu “moja woda” oraz wrocławskiego “złap deszcz”. Ten drugi program jest jedną z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce.

Dofinansowanie “Moja Woda”

Obecnie w Polsce funkcjonuje wiele programów wspierających małą retencję. Ich zasięg jest zróżnicowany przestrzennie, co daje potencjalnym beneficjentom możliwość skorzystania z różnych propozycji, dostosowanych do ich aktualnej potrzeby. Dotacja na zagospodarowanie wody deszczowej jest przede wszystkim możliwa do pozyskania z priorytetowego programu wspierającego działania realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – “Moja Woda”. Głównym celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji w zabudowie jednorodzinnej oraz późniejsze wykorzystanie zebranej deszczówki i wody roztopowej do rozwoju tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury. Program będzie realizowany w latach 2020 – 2024 i na jego cele ma zostać przeznaczona kwota 100 mln zł.

Dofinansowanie moja woda na zbiorniki dekoracyjne Grande 1000 i 2000l
Zbiornik naziemny Grande podlegający pod dofinansowanie "moja woda"

Program kierowany jest do osób, które planują zrealizować przedsięwzięcia doprowadzające do zatrzymania wody opadowej w obrębie nieruchomości. Program może objąć również nieruchomość, na której znajduje się dom nowobudowany, pod warunkiem, że na dzień złożenia wniosku o dotację budynek ten posiada kompletny system orynnowania dachu. Efektem tych działań będzie zretencjonowanie wody na obszarze nieruchomości i jej wykorzystanie do celów gospodarczych. W ten sposób woda nie zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej, rowów odwadniających oraz na sąsiadujące z nieruchomością obszary użyteczności publicznej, takie jak ulice czy place.

Jakiego typu zbiorniki na deszczówkę i akcesoria podlegają dofinansowaniu?

Program obejmuje dofinansowanie zakupu i instalacji naziemnych i podziemnych zbiorników wodnych, oczek wodnych, systemów retencyjnych i rozsączeniowych oraz systemów odprowadzających wodę deszczową. Beneficjenci programu mogą liczyć na wsparcie w wysokości 80% kosztów, jednak nie więcej niż 5 000 złotych. Z pomocy skorzystać można tylko jednorazowo, jednak warto zaznaczyć, że realizowana inwestycja może być również przedmiotem innego współfinansowania. W ramach programu można liczyć na dofinansowanie na zakup, montaż oraz uruchomienie kompletnego systemu zagospodarowania wody deszczowej naziemnego lub podziemnego. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie pojemności podlegają dofinansowaniu. Istnieją dwa warunki, które należy spełnić przy wyborze zbiornika:
 • gdy planujemy zakup zbiornika podziemnego to jego pojemność nie może być mniejsza niż 2000l
 • przy wyborze zbiornika naziemnego dofinansowaniu podlegają pojemności również powyżej 2000l, chyba że zakupione zostaną minimum dwa zbiorniki powyżej 1000l.
Dekoracyjny zbiorniki na wodę deszczową 1000l z dofinansowaniem moja woda
Naziemny zbiornik Grande 1000l i 2000l
Dekoracyjny zbiornik na deszczówkę Verde 1000l
Naziemny zbiornik Verde 1000l i 2000l
Zbiorniki na deszczówkę z dofinansowaniem moja woda Antracit 1000l
Naziemny zbiornik Antracit 1000l i 2000l
W ramach programu można również uzyskać środki na:
 • akcesoria służące do wyłapywania i transportowania deszczówki z rynny , np. zbieracze deszczówki
 • wpusty w zbiornikach naziemnych i podziemnych
 • elementy rozsączające wodę deszczową w gruncie, np. skrzynki rozsączające i drenaże
 • produktu, dzięki którym można wykorzystać zebraną wodę deszczową, np. systemu automatycznego nawadniania, czy pompy
Zestaw z podziemny zbiornikiem na deszczówkę i akcesoriami SMART
Zestaw do zbierania deszczówki podziemny SMART podlegający dofinansowaniu "Moja Woda"

Proces ubiegania się o dofinansowanie "Moja Woda" w 6 prostych krokach

 1. Wykonanie kosztorysu inwestycji
  Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego rozwiązania oraz oszacowanie kosztów inwestycji. W zależności od poziomu skomplikowania rozwiązania zagospodarowania wody deszczowej można to zrobić we własnym zakresie lub skontaktować się z naszym zespołem. Nasi pracownicy pomogą w doborze rozwiązania oraz wykonają bezpłatną wycenę inwestycji. Pomoc można uzyskać telefonicznie: 605 481 600 / 605 482 600 lub mailowo: info@waterspec.pl
 2.  Złożenie wniosku o dofinansowanie
  Kolejnym krokiem po wykonaniu kosztorysu jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Każda osoba chcąca otrzymać dofinansowanie musi złożyć ten wniosek w województwie, w którym będzie realizowana inwestycja. Wniosek ten można pobrać dopiero po zarejestrowaniu się na stronie internetowej odpowiedniego WFOŚiGW. Po wypełnieniu wniosku wysyłamy go drogą elektroniczną po przez wcześniej założone konto przechodząc do „Skrzynki podawczej – PDF”. Następnie wniosek ten wraz ze wskazanymi w nim załącznikami należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do odpowiedniego WFOŚiGW. Dodatkowe załączniki to: zgoda właściciela nieruchomości na inwestycję zagospodarowania wody deszczowej oraz wykaz rzeczowo-finansowy inwestycji. Na rozpatrzenie wniosku Fundusz ma czas do 60 dni.
 3. Poszukiwanie wykonawcy naszej inwestycji
  Podczas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku warto poszukać wykonawcy inwestycji. W przypadku montażu zbiorników naziemnych nie należy się tym obawiać ponieważ ich montaż to tak naprawdę tylko wykonanie przyłączenia do rury spustowej, dlatego większość osób decyduje się na samodzielny montaż. Większą inwestycją organizacyjną jest montaż zbiornika zbiornika podziemnego. Warto pamiętać o wcześniejszym zaplanowaniu prac ziemnych ze względu na długie terminy oczekiwania, szczególnie w okresie letnim. Przy samodzielnym wykonaniu instalacji, podczas rozliczaniu inwestycji, należy złożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie.
 4. Rozpatrzenie wniosku i podpisanie umowy
  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przysyłane jest pismo wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie to oznacza zawarcie umowy na warunkach, które zostały złożone we wniosku o dofinansowanie. Od tego momentu możemy rozpocząć realizację swojej inwestycji zagospodarowania wody deszczowej. 
 5. Zakup sprzętu
  Mając już zgodę na realizacje inwestycji, nie pozostaje nam nic innego jak zakupić wskazany w dofinansowaniu sprzęt. Gdyby coś zmieniło się w inwestycji to warto skonsultować wcześniej zrobioną wycenę z naszymi ekspertami, którzy chętnie omówią jej szczegóły.
 6. Realizacja i rozliczenie
  Podczas realizacji należy prowadzić dokumentację związaną z kosztami inwestycji. Należy też dokumentować w postaci fotografii kolejne etapy prac, po to by pokazać je potem Funduszowi podczas rozliczania się z przedsięwzięcia. Co ważne nasz projekt powinien zakończyć się w czasie do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku do WFOŚiGW. Inwestycja powinna być również na tyle trwała by przez kolejne 3 lata bez problemu można było z niej korzystać. 
  Po zakończeniu inwestycji należy złożyć wniosek do WFOŚiGW o wypłatę środków wraz ze wszystkimi fakturami/paragonami, protokołem odbioru oraz w przypadku samodzielnego montażu również stosownym oświadczeniem lub gdy montaż był wykonywany przez firmę zewnętrzną należy załączyć umowę z taką firmą (tylko gdy była zawarta). Przy rozliczaniu dofinansowania “Moja Woda” wymagane są również zdjęcia z poszczególnych etapów inwestycji. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronach WFOŚiGW, w zakładce związanej z rozliczeniem przedsięwzięcia. Po zatwierdzeniu rozliczenia dotacji otrzymujemy zwrot środków inwestycji zgodnie z zawartą umową. Pieniądze są przelewane na nasze konta, które podawane jest podczas składania wniosku.

Informacje ogólne o dofinansowanie "złap deszcz"

Program “Złap deszcz” ma za zadanie zwiększyć ilość zgromadzonej wody wśród mieszkańców Wrocławia. Pieniądze będzie można uzyskać na zbiorniki na deszczówkę, które poprawią retencję wody w obszarze miasta. Podczas pierwszej edycji programu w 2019 miasto przekazało 250 tys. zł (początkowo zakładano 80 tys. zł) na inwestycje związane z zagospodarowaniem wody deszczowej. W roku 2020 na dofinansowanie “złap deszcze” przeznaczono aż 500 tys. zł. Inicjatywa “złap deszcz” cieszy się na tyle dużym zainteresowaniem, że już po 5 tygodniach od wystartowania programu w 2020 roku, budżet się wyczerpał. Program okazał się bardzo dużym sukcesem miasta Wrocław. Liczba zainteresowanych osób z roku na rok jest coraz większa, dlatego chcąc otrzymać dofinansowanie w 2021, trzeba rozpocząć planowanie inwestycji już na początku roku.

Po rozpoczęciu programu we Wrocławiu, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk ogłosił Program Rozwoju Retencji, który ma w szybkim tempie zwiększyć ilość zgromadzonej wody na jednego obywatela naszego kraju. Wiąże się to z szeregiem dofinansowań unijnych, które niebawem zostaną wprowadzane w życie.

Kogo obejmuje program "Złap deszcz"?

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, które są zameldowane w mieście Wrocław.

Dotacja na zbiornik na deszczówkę - Co trzeba zrobić?

Chcąc otrzymać dotację na zbiornik na deszczówkę musimy wypełnić wniosek oraz wybrać sposób zagospodarowania wody deszczowej w naszym domu. Dofinansowanie możemy uzyskać na:

 • budową podziemnego zbiornika na wody opadowe
 • budowę naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu
 • budowę ogrodu deszczowego w pojemniku lub gruncie 
 • budowę studni lub muldy chłonnej

Jak wysoka jest dotacja programu Złap deszcz?

Dofinansowanie programu Złap deszcz wyniesie 80% poniesionych kosztów na realizację systemu zagospodarowania wody deszczowej. Istnieje również zastrzeżenie, że dofinansowanie na zbiornik na deszczówkę nie może przekraczać 5000 zł. W 2019 roku miasto Wrocław ma na ten cel przeznaczyć 80 000 zł. Należy się więc spieszyć ze składaniem wniosków o dofinansowanie, bo o jego przyznaniu decyduje kolejność zgłoszenia. Miasto w terminie miesiąca przekaże nam informacje o przyznaniu dotacji.  

Po przyznaniu dotacji można rozpocząć realizację i po jej wykonaniu miasto Wrocław odda nam nasze pieniądze po okazaniu prawidłowego rozliczenia.

Gdzie znajdziemy dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania?

Wszystkie wnioski i oświadczenia znajdują się na stronie oraz w Biurze Wody i Energii we Wrocławiu.

Przykładowe sposoby zagospodarowania wody deszczowej, które mogą być dofinansowane przez program "Złap deszcz"

Zestaw standard zbiornik na deszczókę Ecoline 5500L podziemny z akcesoriami
Gotowy zestaw do zbierania deszczówki Ecoline II

System ogrodowy Ecoline II 5500l

 • pojemność 5500l
 • w zestawie: zbiornik, pompa, filtr, pokrywa, punkt poboru wody
 • sposób zagospodarowania wody: zbieranie wody ze wszystkich rynien w domu
 • wykorzystanie: podlewanie ogrodu
 • gwarancja 10 lat

Cena zestawu: 5409,90 zł brutto
Cena montażu + materiały (rury i przyłącza): 1500 zł brutto
Suma: 6909,90 zł brutto (dofinansowanie 5000 zł + 1909,90 zł wkładu własnego)

Zbiornik na deszczówkę Burgund zestaw zbiornik 500l z akcesoriami - zbieracz z zaworem, wężyk i kranik
Zbiornik na deszczówkę dekoracyjny Burgund

Zbiornik na deszczówkę dekoracyjny Burgund 

 • pojemność 500l
 • sposób zagospodarowania wody: zbieranie wody deszczowej z rynny
 • wykorzystanie: podlewanie ogrodu
 • gwarancja 2 lata

Cena zestawu: 1575,00 zł brutto
Cena montażu: montaż jest prosty zajmuje 15 min – we własnym zakresie
Suma: 1575,00 zł brutto (dofinansowanie 1260,00 zł + 315,00 zł wkładu własnego)

Zbiornik na wodę pitną Verticale 10000L
Zbiornik naziemny na wodę pitną i deszczówkę Verticale

Zbiornik naziemny na wodę pitną, ciecze spożywcze i deszczówkę Verticale

 • pojemność 5000l
 • sposób zagospodarowania wody: zbieranie wody ze wszystkich rynien w domu
 • wykorzystanie: podlewanie ogrodu, wykorzystanie wody deszczowej w domu
 • gwarancja 25 lat

Cena: 3695,25 zł brutto
Cena montażu + materiały (rury, przyłącza, pompa): 2000 zł brutto
Suma: 5695,25 zł brutto (dofinansowanie 4271,44 zł + 1423,81 zł wkładu własnego)

Kopiowanie tekstu jest zabronione