Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Proces oczyszczania ścieków przebiega dwustopniowo (na etapie mechanicznym i biologicznym). Nierozpuszczone zanieczyszczenia zostają zebrane w osadniku głównym, gdzie podlegają mineralizacji i fermentacji. Następnie dochodzi do tlenowych procesów biologicznych, podczas których rozpuszczane w wodzie substancje organiczne zostają usunięte przez mikroorganizmy (gł. bakterie).