Przydomowe oczyszczalnie drenażowe

Składają się z osadnika (oczyszcza ścieki w ok. 70%) oraz drenażu rozsączającego, poniżej którego odbywa się drugi etap procesu. Oczyszczona ciecz może przedostać się do wód gruntowych, gdyż nie stanowi zagrożenia dla otoczenia co czyni tego typu oczyszczalnie proekologiczne. Montaż takiej instalacji jest szybki, obsługa prosta a koszty eksploatacji niskie.