Odpowiemy na wszystkie pytania  727 919 221  665 950 928  info@waterspec.pl

Centrale deszczowe AquaMatic Industrial

Centrale deszczowe AquaMatic Industrial to mechanizmy zasilające wodą deszczową takie obiekty jak: hotele, zakłady produkcyjne, duże budynki mieszkalne i tym podobne. Komunikacje z urządzeniem zapewnia sterownik z wyświetlaczem. Każda centrala wyposażona jest w dwie wielostopniowe pompy oraz zbiornik podręczny. W przypadku deficytu wody deszczowej zbiornik podręczny napełniany jest wodą wodociągową poprzez zawór elektromagnetyczny. W zależności od ilości zużycia wody pompy pracują równocześnie lub na przemian. Sterownik reguluje ciśnienie załączania oraz wyłączania każdej z pomp.

Występują dwa rodzaje konstrukcyjne centrali deszczowych AquaMatic Industrial. Pierwsze z nich to centrale AquaMatic Industrial H. Wyposażone są one w ciśnieniowe pompy normalnie ssące (pobierające wodę tylko ze zbiornika podręcznego) oraz pompy wspomagające, które umieszczone są wewnątrz zbiornika wody deszczowej. Ich zastosowanie ma miejsce w sytuacji gdy odległość i różnica wysokości między dnem zbiornika a urządzeniem jest zbyt duża dla pomp samozasysających. Drugim rodzajem są centrale AquaMatic Industrial S. Wyposażone są one w pompy samozasysające, które mogą bezpośrednio zasysać wodę ze zbiornika na deszczówkę.

Industrial rysunek pokazowy

Produkty

Aquamatic Industrial H Centrala deszczowa
Aquamatic Industrial H
Aquamatic Industrial Centrala deszczowa
Aquamatic Industrial S

Copyright ©  Waterspec 2020

All search results
Don`t copy text!