Zbiorniki elastyczne

Zbiorniki elastyczne mają wiele zastosowań. Możemy w nich przechowywać deszczówkę, wodę do pojenia zwierząt w gospodarstwach rolnych, zasilania systemów nawadniających i wielu innych celów.  Ich zaletami są: bardzo dobry stosunek ceny do pojemności, prostota w instalacji, możliwość transportu cieczy. Nie wymagają pozwoleń (np. budowlanych) oraz mają 10 letnią gwarancje.

Copyright ©  Waterspec 2019

All search results