Centrale deszczowe AquaMatic Domestic

Centrale deszczowe AquaMatic Domestic to mechanizmy przeznaczone do kontrolowania systemem wykorzystania wody deszczowej w niewielkich gospodarstwach domowych. Mają za zadanie monitorowanie poziomu wody w zbiorniku podziemnym i w sposób automatyczny gdy zabraknie wody deszczowej przełączają na zasilanie z wody wodociągowej. Mają przyłącze wodociągowe zabezpieczone przed wtórnym skażeniem wody pitnej poprzez swobodną przerwę powietrzną (zgodność z normą PN-EN 1717). W momencie spadku ciśnienia poniżej 1,5 bara  załącza się samozasycająca, wielostopniowa pompa.

Industrial rysunek pokazowy 2

Produkty

AquaMatic Domestic C Centrala deszczowa
AquaMatic Domestic C
AquaMatic Domestic S Centrala deszczowa
AquaMatic Domestic S
AquaMatic Domestic Euroinox Centrala deszczowa
AquaMatic Domestic Euroinox

Copyright ©  Waterspec 2019

All search results